UNESCO: wycinka stanowi dla Puszczy Białowieskiej zagrożenie.

         Jeśli w Puszczy Białowieskiej rozpocznie się na nowo komercyjna wycinka, Komitet UNESCO powinien rozważyć umieszczenie jej na Liście Dziedzictwa Ludzkości w zagrożeniu – stwierdza jednoznacznie UNESCO w opublikowanym właśnie raporcie [1]. Podkreśla też, że tylko wstrzymanie wycinki sprawiło, że Puszcza Białowieska nie została zarekomendowana do umieszczenia na tej liście już teraz.

 

Jako Koalicja Kocham Puszczę (ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Dzika Polska, Greenpeace Polska, Greenmind, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska) jesteśmy bardzo zaniepokojeni, że Lasy Państwowe, wbrew zaleceniom UNESCO, przygotowują nowe Plany Urządzenia Lasu, które oznaczają powrót wycinki. Jednocześnie Ministerstwo Środowiska nie zainicjowało prac nad dokumentami wymaganymi przez UNESCO: Zintegrowanym Planem Zarządzania obiektem UNESCO oraz planem zapobiegania i gaszenia pożarów.

Naszym zdaniem sytuacja z raportem UNESCO pokazuje, że Ministerstwo Środowiska  znalazło się między młotem a kowadłem: interesem Lasów Państwowych z jednej strony a presją społeczną i międzynarodową na skuteczniejszą ochronę Puszczy z drugiej.

Ministerstwo musiało wstrzymać wycinkę, która była niezgodna z prawem UE, zobowiązaniami Polski wobec UNESCO a także oczekiwaniem społecznym. Nie jest jednak w stanie wykonać dalszych kroków w kierunku pełnej ochrony Puszczy Białowieskiej, bo Lasy Państwowe chcą dalej traktować puszczę jak plantację. Dlatego właśnie nie mamy Zintegrowanego Planu Zarządzania, a w zamian uruchomione zostały prace nad aneksami do Planów Urządzenia Lasu – dokumentów pozwalających wznowić wycinkę [2].

Raport UNESCO powinien stać się kolejnym  impulsem, który uświadomi ministrowi Kowalczykowi, że podejście do zarządzania Puszczą Białowieską musi się zmienić. Każdy kolejny miesiąc zwłoki w działaniach na rzecz pełnej ochrony Puszczy niesie ryzyko kontynuacji niepotrzebnego, szkodliwego dla wszystkich konfliktu i kolejnych międzynarodowych porażek. Pokazuje też szkodliwą dla przyrody i wizerunku Ministerstwa zależność od Lasów Państwowych – przedsiębiorstwa, które zgodnie z prawem powinno nadzorować.

Zarówno wytyczne UNESCO, jak i prawo unijne, najlepsza wiedza naukowa oraz 84% poparcia [3] wśród Polek i Polaków, nie pozostawiają wątpliwości, jakie jest jedyne skuteczne, długofalowe rozwiązanie dla Puszczy Białowieskiej – cały jej teren powinien być chroniony w ramach parku narodowego. Jednocześnie okoliczne gminy powinny otrzymać systemowe wsparcie, by wyeliminować wszelkie potencjalne ograniczenia, które mogą z tego wynikać dla mieszkańców.

 

Koalicja Kocham Puszczę wysłała do UNESCO raport, zawierający podsumowanie działań ministerstwa i Lasów Państwowych w Puszczy Białowieskiej w latach 2017-2018. Społeczny raport zawiera wnioski zbieżne z konkluzjami raportu misji reaktywnej UNESCO i IUCN.

 

Raport do pobrania: raport_bialowieza v2

 

 

Przypisy:

[1] https://whc.unesco.org/document/172879

[2] https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1389027,aneksy-do-planow-urzadzenia-lasu-nadlesnictw-puszczy-bialowieskiej.html

[3] https://oko.press/cala-puszcza-parkiem-narodowym-tego-chce-84-proc-polakow/

 

Kontakt:

Adam Bohdan, tel.: 532 284 313,  adam.bohdan@wp.pl
Dawid Kaźmierczak 697 583 699 alucodawid@gmail.com

   

PODZIEL SIĘ