PUSZCZA BIAŁOWIESKA

Priorytetową kampanią Fundacji jest Puszcza Białowieska.

Nasze działania w obrębie tego obszaru polegają na:
-nadzorowaniu zarządzania Puszczą Białowieską, zarówno poprzez pozyskiwanie i analizę informacji z nadleśnictw jak również regularne patrolowanie Puszczy pozwalające ocenić skalę, lokalizację oraz zgodność z obowiązującymi przepisami wycinek w Puszczy;
– korespondencji z instytucjami mającymi wpływ na sposób zarządzania Puszczą – zwłaszcza Sekretariatem UNESCO oraz Komisją Europejską;
– publikowaniu wyników monitoringu: http://kochampuszcze.pl/patrole/Raport_Patrole_Lesne.pdf
– udziale w inwentaryzacjach przyrodniczych Puszczy (zwłaszcza gatunków puszczańskich), których wyniki publikowane są w specjalistycznych czasopismach oraz wykorzystywane na potrzeby dokumentów planistycznych jak plan zadań ochronnych Natura 2000 czy plan urządzania lasu;
– informowaniu opinii publicznej o stanie Puszczy poprzez: współpracę z największymi krajowymi i zagranicznymi agencjami informacyjnymi jak AFP, Al. Jazeera, Reuters;
– udziale w konferencjach naukowych (również w Sejmie);
– udziale w konsultacjach społecznych dokumentów w oparciu o które zarządzana jest Puszcza;
– udziale w posiedzeniach organów doradczych instytucji zarządzających Puszczą, jak Rada Naukowo Społeczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Białowieska, Regionalna Rada Ochrony Przyrody, wcześniej Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego.

 

Działania Fundacji Dzika Polska zmierzające do ochrony Puszczy Białowieskiej wspierają: