DZIAŁANIA FUNDACJI

Fundacja Dzika Polska istnienie od 2006. W ostatnich latach zajmowaliśmy się głównie wieloaspektową ochroną Puszczy Białowieskiej czytaj więcej
Prowadziliśmy działania zmierzające do ochrony innych obszarów i obiektów przyrodniczych czytaj więcej

ZARZĄD FUNDACJI

dawid kazimierczakDawid Kaźmierczak
Prezes zarządu
Absolwent Ochrony Środowiska na UwŁ, od kilkunastu lat prowadzi badania i inwentaryzacje przyrodnicze dotyczące m.in. ptaków . Od kilkunastu lat zaangażowany w ochronę środowiska naturalnego, w tym ochronę Puszczy, mokradeł i gatunków chronionych fauny i flory. Członek rady Fundacji „Niech Żyją”, której głównym celem jest objęcie wszystkich dzikich ptaków pełną ochroną i zakazem polowań oraz rozwój wiedzy przyrodniczej, humanistycznej i etycznej społeczeństwa o oddziaływaniu współczesnego łowiectwa na przyrodę ożywioną i nieożywioną. Edukator, od kilku lat prowadzi warsztaty przyrodnicze w przedszkolach i szkołach. Aktywny uczestnik większości protestów mających na celu wstrzymanie nielegalnych i szkodliwych inwestycji m.in. Rospuda oraz współinicjator Obozu dla Puszczy mającego na celu powstrzymanie wycinek prowadzonych w puszczy Białowieskiej.
alucodawid@gmail.com
697 583 699

adam bohdanAdam Bohdan
Wiceprezes zarządu
Aabsolwent biologii na UwB. Przez kilkanaście lat lider Podlaskiego Oddziału PnrWI. Od kilkunastu lat zaangażowany w ochronę Puszczy, innych lasów i zadrzewień poza lasami. Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych na temat ochrony lasów, drzew i związanych z nimi gatunków (chronionych chrząszczy i grzybów zlichenizowanych zaliczanych do grupy reliktów puszczańskich). Przygotował i zrealizował kilkanaście projektów z zakresu ochrony przyrody. Współpracował z samorządami przy diagnostyce i ochronie drzew ograniczając wycinki. Członek kilku organów doradczych instytucji ochrony przyrody wcześniejszych kadencji. Współinicjator Obozu dla Puszczy.

adam.bohdan@wp.pl
532 284 313

 

Rada Fundacji

Magdalena Zowsik – Organ nadzoru

Katarzyna Karolina Mazurkiewicz-Bylok- Organ nadzoru

Rafał Dziemiński – Organ Nadzoru

dzika polska

ADRES DO KORESPONDENCJI

Fundacja Dzika Polska
Teremiski 12
Białowieża 17-230
Poland

NASZE PUBLIKACJE

1) Suchocka, M.; Błaszczyk, M.; Juźwiak, A.; Duriasz, J.; Bohdan, A.; Stolarczyk, J. 2019. Transit versus Nature. Depreciation of Environmental Values of the Road Alleys. Case Study: Gamerki-Jonkowo, Poland. Sustainability 11, 1816. https://www.mdpi.com/2071-1050/11/6/1816

2) Adamski, P., Michalcewicz, J., Bohdan, A. et al. 2018. Potential range of impact of an ecological trap network: the case of timber stacks and the Rosalia longicorn. J Insect Conserv 22:209-2019 https://link.springer.com/article/10.1007/s10841-018-0054-z

3) Adamski P, Bohdan A, Michalcewicz J, Ciach M, Witkowski Z. 2016. Timber stacks: potential ecological traps for an endangered saproxylic beetle, the Rosalia longicorn Rosalia alpina. J Insect Conserv 20(6):1099–1105 https://link.springer.com/article/10.1007/s10841-016-9932-4

4) Kujawa A., Orczewska A., Falkowski M., Blicharska M., Bohdan A., Buchholz L., Chylarecki P., Gutowski Jerzy M., Latałowa M., Mysłajek R., Nowak S., Walankiewicz W., Zalewska A. 2017. The Białowieża Forest – a UNESCO Natural Heritage Site – protection priorities. Forest Research Papers December 2016, Vol. 77 (4): 302–323 https://www.researchgate.net/publication/316831774_The_Bialowieza_Forest_-_a_UNESCO_Natural_Heritage_Site_-_protection_priorities

5) Wesołowski T., Kujawa A., Bobiec A.,Bohdan A.,Buchholz L.Chylarecki P.,Engel J., Falkowski M., Gutowski J.M., Jaroszewicz B., Nowak S., Orczewska A., Mysłajek R., Walankiewicz W. 2016. The dispute over the future of the Białowieża Forest: myths and facts. A voice in the discussion. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 72: 83-99.
researchgate.net

6) Bohdan A.2014. Znaczenie ochrony biernej dla zachowania porostów – reliktów lasów pochodzenia pierwotnego w Puszczy Białowieskiej. Przegląd Przyrodniczy 25(4): 151-161
http://www.kp.org.pl/pdf/pp/pdf3/PPxxv_nr%204_BOHDAN_a.pdf

7) Gutowski J.M., Sućko K., Zub K., Bohdan A.2014. Habitat preferences of Boros schneideri in the natural tree-stands of the Białowieża. Journal of Insect Science 14: 1-6.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25527586

8) Matwiejuk A., Bohdan A. 2014. New sites of Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. (Ascolichenes, Parmeliacee) in the Polish part of the Białowieża Forest. Steciana 18(3): 181-185.
http://merlin.up.poznan.pl/steciana/wp-content/uploads/2014/10/Steciana_18_181-185.pdf

9) Ossowska E., Szymczyk R., Bohdan A., Kukwa M. 2014. The lichen family Parmeliaceae in Poland. III. Parmelia serrana, new to Poland. Acta Soc Bot Pol 83: 81-94
https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/article/viewFile/asbp.2014.006/2921

10) Zalewska A., Bohdan A.2012. New records of Lobaria amplissima (Lobariacae,
Ascomycota) in Poland. Acta Mycologica. 47 (1): 109–119
https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/am/article/view/am.2012.012

11) Matwiejuk A., Bohdan A. 2011. New records of Plectocarpon lichenum from Białowieża
Forest (Poland). Herzogia 24 (2): 381-383
http://www.blam-hp.eu/Herzogia%2024%20Heft%202/H-24-2-KM-Matwiejuk-abstr.pdf

12) Golubkov V., Bohdan A., Popławska M. 2011. Nowe, rzadkie i interesujące gatunki porostów Białowieskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. przyr. 30(3, 4): 15 – 26 http://bpn.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=859&Itemid=170

13) Matwiejuk A., Bohdan A. 2011. Plechy Lobaria pulmonaria z apotecjami w Puszczy
Białowieskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą – 69: 522 – 530
www.iop.krakow.pl/files/66/binder2.pdf

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

1) Bohdan A.,Grundland M.R., Kolbusz M., Książek M., Mikos A. , Rok J., Szkodzin A.2018. Post Disturbance salvage logging in biodiversity hot spot. Białowieża Forest as a Case Study. International Conference Forests at risk Białowieża and beyond. Warsaw, 12-13 February 2019 http://www.forestsatrisk.eu/file/Book_of_abstracts.pdf

2) Bohdan A. 2017. Wyniki społecznego monitoringu zarządzania zasobami Puszczy Białowieskiej przez Lasy Państwowe. Konferencja w sejmie – „Potrzeby natury. Czy Puszcza Białowieska wymaga ingerencji człowieka?” Sejm RP, 21.03.2017
https://naukadlaprzyrody.pl/2017/04/05/konferencja-w-sejmie-jednoznacznie-o-wartosci-puszczy-bialowieskiej/

3) Bohdan A.2015. Pachnica w lasach naturalnych. Seminarium zorganizowane w ramach projektu Małopolskiego Centrum Ochrony Chrząszczy Dendrofilnych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie http://krakow.rdos.gov.pl/ochrona-chrzaszczy-dendrofilnych-w-malopolsce

4) Bohdan A. 2015. Wybrane gatunki porostów zaliczanych do grupy reliktów puszczańskich w Puszczy Białowieskiej. XXIX Zjazd Lichenologów Polskich 14-18 września 2015 w Zwierzyńcu.

5) Bohdan A. 2015. Stan ochrony Puszczy Białowieskiej oczami organizacji pozarządowych. Stan ekosystemów leśnych Puszczy Białowieskiej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ministerstwa Środowiska i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Warszawa, 28 października 2015
http://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/ochrona_lasu/stan-ekosystemow-lesnych-puszczy-bialowieskiej

3) Bohdan A.2014. Makroporosty lasów pochodzenia pierwotnego i ich wymagania. Sesja Klubu Przyrodników “Dzikość, pierwotność, naturalność – czy jeszcze ważne w ochronie przyrody?”.4 – 6 kwietnia Łagów Lubuski http://www.kp.org.pl/pdf/sesja_program_2014.doc

4) Bohdan A., Zalewska A., Popławska M. 2013. Importance of non-intervention forest management for lichens – relics of the primeval forests in the Białowieża Forest (NE Poland). Konferencja organizowana przez  Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research  WSL, International Conference Primeval Beech Forests Reference Systems for the Management and Conservation of Biodiversity, Forest Resources and Ecosystem Services.
2-9 czerwiec 2013. Lwów, Ukraina.
http://www.wsl.ch/dienstleistungen/publikationen/pdf/12499.pdf

5) Bohdan A. 2011. “Rola porostów w ekosystemach leśnych – świat porostów Puszczy Białowieskiej”. Konferencja naukowa “Dzień dla Puszczy”. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. 2 grudnia 2011. http://www.arboresvitae.eu/_docs/konferencja.pdf

6) Gutowski J.M, Sućko K., Bohdan A., Zieliński S. 2011. “Wybrane aspekty ekologii
Osmoderma barnabita Motsch. w lesie naturalnym”. Konferencja pt. „Pachnica dębowa (Osmoderma eremita), jako przykład gatunku parasolowego. Martwe drewno, a różnorodność biologiczna ekosystemów leśnych”, Puszczykowo, 27-28 kwietnia 2011 r
http://www.pachnica.pl/wp-content/uploads/2011/07/Wybrane-aspekty-ekologii-Osmoderma-Barnabita-Motsch.-w-lesie-naturalnym.pdf

RAPORTY

1) Bohdan A., Grundland M.R., Kolbusz M., Książek M., Mikos A., Rok J.2018. Puszcza Białowieska – raport z dewastacji. Wyniki społecznej kontroli działalności Lasów Państwowych w Puszczy Białowieskiej w 2017 roku.
https://drive.google.com/file/d/1SHpMYu7kki_iI_vrrX1BgpheP0W88qc-/view

2) Pawlaczyk P., Bohdan A., Grzegorz A. 2016. Próba oceny zarządzania najcenniejszymi lasami w Polsce
http://www.kp.org.pl/pdf/raport_zarzadzanie_lasami_2016.pdf

3) Korniluk M., Tumiel T., Bohdan A. 2016. Raport końcowy z inwentaryzacji i monitoringu włochatki w OSO Puszcza Knyszyńska
researchgate.net