POGOTOWIE DLA DRZEW

Projekt realizowany we współpracą z Gazetą Wyborczą. Wspólnie będziemy bronić przydrożnych alei, drzew w miastach i lasów.

Przeczytaj więcej na stronie wyborcza.pl

Na czym polegają nasze działania?
• pozyskanie i analiza dokumentacji stanowiącej podstawę do wycinki drzew;
• diagnostyka stanu drzew, w uzasadnionych przypadkach z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu;
• inwentaryzacja gatunków chronionych, występujących w obrębie planowanych do wycięcia drzew;
• przygotowywanie opinii, raportów: – oceniających rzetelność dokumentacji urzędowej; – wskazujących na alternatywne wobec wycinki sposoby rozwiązania problemu, zapewnienia bezpieczeństwa;
• włączanie się Fundacji do postępowań administracyjnych na prawach strony, co umożliwia składanie uwag i wniosków, odwołań od nieuzasadnionych decyzji na wycinkę drzew;
• wnioskowanie o wstrzymanie wykonania / zmianę/ uchylenie wydanej decyzji – jeśli są ku temu przesłanki;
• próba pociągnięcia do odpowiedzialności organów, które wydały decyzje na wycinkę niezgodnie z prawem;
• zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem i skalę wycinki drzew w celu zmiany dotychczasowych praktyk, standardów i przepisów.

WYBRANI WSPÓŁPRACOWNICY

dr Marzena Suchocka;
Firma Garden Art;
Firma Strefa Drzewa;
Fundacja Aquila;
Sanecki Kowalik Filipcová Kancelaria Radców Prawnych s.c;
Maciej Skalski, Kancelaria Adwokacka.

CHCESZ ZGŁOSIĆ NIEUZASADNIONĄ WYCINKĘ?

Prosimy o wysłanie na adres: pogotowiedladrzew@gmail.com zgłoszenia uwzględniającego (w miarę możliwości) poniższe informacje:
1. Województwo, powiat, gmina, ulica, nr działki, nr drogi na której znajdują się drzewa
2. Czy drzewa znajdują się przy drodze? W parku? Skwerze?
3. Jaki jest status drogi przy której znajdują się drzewa? Krajowa? Wojewódzka? Powiatowa? Gminna?
4. Liczba i gatunek/ gatunki drzew do wycięcia
5. Szacowane obwody drzew do wycięcia
6. Czy została wydana decyzja na wycięcie drzew?
7. Jaki urząd wydał decyzję na wycięcie drzew?
8. Kiedy została wydana decyzja na wycięcie drzew?
9. Do kiedy drzewa mają być wycięte? – zgodnie z decyzją
10. Czy drzewa są obecnie wycinane?
11. Czy wiadomo jakie były powody wycięcia drzew?
12. Czy Pana/Pani zdaniem drzewa stwarzają zagrożenie?
13. Jaki urząd jest zarządcą/właścicielem działki na której rosną drzewa? Jaki urząd wnioskował o wycięcie drzew?
14 .Czy drzewa wycinane są w ramach planowanej inwestycji? W oparciu o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)?

Prosimy o przesłanie również:
– zdjęć drzew, które mają być wycięte;
– kopii (zdjęć) dokumentów (wniosek o wydanie decyzji na wycięcie, decyzja na wycięcie, inne dokumenty wytworzone w trakcie postępowania) jeśli Państwo jesteście w ich posiadaniu.
Zastrzegamy, że będziemy w stanie zająć się jedynie wybranymi, najważniejszymi sprawami.