Zaplanowano wycinkę kilkuset drzew przydrożnych. “Pogotowie dla drzew” interweniuje.

Zaplanowano wycinkę kilkuset drzew w związku z planowaną inwestycją dotyczącą posadowienia farmy wiatrowej. Drzewa miały zostać usunięte tylko po to, żeby umożliwić transport turbin do farmy wiatrowej. Po zainteresowaniu się sprawą przez nas i Fundację Aquila inwestor zmienia koncepcję by zminimalizować lub całkowicie zaniechać wycinki drzew. Na wszelki wypadek nadal monitorujemy sprawę.

https://wyborcza.pl/7,177851,27083669,wytna-kilkaset-drzew-by-zbudowac-farme-wiatrowa.htmlfbclid=IwAR291aBGHnJAEva_5kvRD3P8OHnV8Br2jfHw42acQle7bUciTj9uFoFStV8

 

 

PODZIEL SIĘ