Wycinka drzew w zabytkowym Parku Dyrekcyjnym w Białowieży.

Nadleśnictwo Białowieża rozpoczęło wyrąb drzew w zarządzanym przez siebie obiekcie – zabytkowym Parku Dyrekcyjnym w Białowieży. Sytuacja przypomina obrazki znane z blokad w Puszczy – ogrodzony teren, którego pilnuje straż leśna, na miejsce przybyła powiadomiona przez mieszkańców policja. Wycinane są wielkie, zdrowe drzewa w dobrej kondycji, choć część z nich posiada dziuple mogące stanowić siedliska chronionych ptaków i owadów. Dr hab. Michał Żmihorski stwierdził, że drzewa są siedliskiem min. drozda śpiewaka, kosa, muchołówki szarej i zięby. Ocenił, że kontynuacja wycinek w kolejnych dniach będzie powodowała dalsze zniszczenia w siedliskach chronionych gatunków ptaków i może prowadzić do śmierci tych ptaków (np. piskląt przebywających w gniazdach, ptaków młodych, które po opuszczeniu gniazd chowają się w koronach drzew przeznaczonych do wycinki), dlatego powinna zostać natychmiast przerwana. W przygotowanie “nowej odsłony” parku zaangażowany jest dyrektor RDLP w Białymstoku – Andrzej Nowak. Przygotowaliśmy wniosek do Konserwatora Zabytków o wstrzymanie wykonania decyzji, który zamierzamy dziś złożyć.
http://wuoz.bialystok.pl/…

PODZIEL SIĘ