Wycinka 200 letnich dębów wstrzymana!

    Wycinka 200 letnich dębów na trasie Laskowice-Krąplewice w powiecie świeckim została wstrzymana. O zasiedleniu wycinanych drzew przez chronioną pachnicę dębową poinformowaliśmy RDOS domagając się podjęcia działań zmierzających do wstrzymania prac. Po kilku godzinach RDOŚ skierował zawiadomienie na Policję i zwrócił się do Zarządu Dróg o wstrzymanie wycinki drzew informując jednocześnie o konieczności uzyskania stosownych zezwoleń na niszczenie siedlisk gatunków chronionych. Prace zostały wstrzymane. Będziemy przyglądali się sprawie. Wspólnie z Kancelarią Adwokacką adwokata Macieja Jakuba Skalskiego przygotowujemy odrębne zawiadomienie do prokuratury. Współpracujemy przy tym z dr hab. Andrzej Oleksa, Michał Książek oraz Stowarzyszeniem

MODrzew, które jako pierwsze podjęło interwencję.
Interwencja przeprowadzona w ramach wspólnego projektu “Gazeta Wyborcza” i Fundacji Dzika Polska – “Pogotowie dla Drzew” mającego na celu ograniczenie wycinki drzew. Możesz wesprzeć działania kupując prenumeratę:
PODZIEL SIĘ