W których wydzieleniach w Browsku będą cięcia?

Nadleśnictwo Browsk wystawia kawę na ławę i podaje listę wydzieleń w których zamierza realizować aneks do planu urządzania lasu. Ze wstępnej analizy wynika, że nadleśnictwo zrezygnowało z realizacji zabiegów w drzewostanach w wieku 100 lat oraz tych o charakterze naturalnym. Na brak zasadności zabiegów w takich miejscach zwracaliśmy nadleśnictwu uwagę kilka miesięcy temu. Wątpliwości budzi zasadność realizowania rębni IVd w 96 letnim drzewostanie w wydzieleniu 178Bc. Mimo ograniczenia planowanej wycinki uważamy, że nie ma pilnej potrzeby realizacji zabiegów w Obszarze Natura 2000 oraz UNESCO. Przygotowywane są przecież nowe plany urządzania lasu, Zintegrowany plan zarządzania Obszarem UNESCO, których konsultacje będą okazją do analizy wpływu na przedmioty ochrony Puszczy Białowieskiej. W przypadku działań przedstawionych w aneksach nadleśnictwo nie podało nawet jaki gatunek drzew ma być wycinany. Lasy Państwowe nie skorygowały również wybrakowanej prognozy oddziaływania na środowisko planowanych zabiegów, nie znamy więc wpływu planowanych zabiegów na przedmioty ochrony. https://browsk.bialystok.lasy.gov.pl/…/kawa-na-lawe…

PODZIEL SIĘ