SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PRACE NAD PLANEM ZAPOBIEGANIA POŻAROM

Koalicja Kocham Puszczę była reprezentowana przez Adama Bohdana (FDP) oraz Tomasza Pezolda Knezevica (WWF). Zwrócono uwagę na niewykorzystanie do zobrazowania rozmieszczenia łatwopalnej roślinności danych hiperspektralnych zebranych przez IBL w ramach projektów ForBioSensing i REMBIOFOR. Roślinność na potrzeby planu została zmapowana przez leśniczych. Taka metoda nasuwa szereg wątpliwości. Mówiono również o braku zrozumienia dla rozpoczętych prac w obrębie dróg przeciwpożarowych, skoro sieć utrzymywanych dróg powinna wynikać z planu, który nie został jeszcze zaakceptowany.

Przedstawiono niektóre rekomendacje ekspertów NGO’s m.in. egzekwowanie kar wobec podpalaczy czy ograniczenie korzystania z dróg. Tomasz Pezold Knezevic podkreślił, że czas wykonania planu był zdecydowanie za krótki, a udział społeczny – niewystarczający. Jego zdaniem UNESCO nie zaakceptuje przygotowanego w ten sposób dokumentu – strona społeczna nie miała nawet do tej pory możliwości zapoznania się z planem, a jedynie z jego fragmentami. Krótki termin przygotowania dokumentu wynika z konieczności rozliczenia grantu przez NFOŚ, który finansuje prace nad dokumentem. Padła wstępna deklaracja kontynuowania prac nad dokumentem w kolejnych miesiącach.

Przedstawione wstępne rekomendacje ekspertów, dotyczyły zrębów – fragmentów Puszczy zniszczonych przez leśników harwesterami. Tam gdzie leśnicy Puszczy nie zniszczyli i jest martwe drewno puszcza się pięknie odnawia, nie są potrzebne żadne grodzenia czy inne zabiegi, fukcję grodzeń pełnią właśnie leżące drzewa. Na zrębach dominuje łatwopalna trawa, ma miejsce presja zwierząt.

Plan zapobiegania pożarom stanowi ważny element zintegrowanego planu ochrony dla obiektu Światowego Dziedzictwa Ludzkości Puszcza Białowieska, jest wymagany przez Sekretariat UNESCO. Został wykonany przez Zespół Prof. Szczygła z Instytutu Badawczego Leśnictwa przy udziale nadleśnictw, straży pożarnej, NGO i reprezentujących ich ekspertów – Anja Hoffmann (Niemcy) i Prof. Dominika Kułakowskiego (USA).

PODZIEL SIĘ