Komisja założeń planów urządzania lasu nadleśnictw Puszczy Białowieskiej.

Dziś odbyła się komisja założeń planów urządzania lasu nadleśnictw Puszczy Białowieskiej. Dowiedzieliśmy się m.in. że są właśnie wprowadzane – w trybie pilnym – zmiany do Planu zadań ochronnych natura 2000 mające umożliwić usuwanie drzew rzekomo stwarzających zagrożenie. Zostały zaplanowane kolejne, poważniejsze zmiany w PZO. Leśnicy zamierzają zrezygnować z ochrony drzewostanów stuletnich (wg.obecnej definicji) i zacząć chronić wyznaczone przez siebie drzewostany naturalne. Kryteria wyboru takich drzewostanów nie zostały sprecyzowane. Wspomniano, że mogą być one wyznaczane m.in. w oparciu o mapy carskie i algorytmy BUL *. Prof. Brzeziecki przekonywał że obecnie w Puszczy znajduje się za dużo starych drzew, za dużo grabu i należy zmienić strukturę demograficzną i gatunkową drzewostanów, by dostosować je – jak sam przyznał – do arbitralnie wyznaczonych wzorców. Przedstawiciel RDLP przekonywał że nie możemy zostawić Puszczy z martwymi świerkami. Jan Tabor z GDLP poinformował, że trwają próby przekonania Komisji Europejskiej do zaakceptowania aneksów do PUL. Zapowiadają się kolejne lata mozolnej batalii o Puszczę… Bardzo interesujące były prezentacje przedstawicieli BUL dostarczające wielu nowych, wartościowych danych, z których wynika m.in. że mamy do czynienia z postępującą eutrofizacją borów. Przedstawiciele BUL podkreślali również rolę zmian klimatycznych jako głównego czynnika wpływającego na zmiany w drzewostanie, w tym zmniejszanie udziału świerka.

* Biuro Urządzania Lasu

PODZIEL SIĘ