Dziś kolejne przesłuchanie w Trybunale dotyczące utrzymania środków tymczasowych – zakazu wycinki w Puszczy.

Zdaniem resortu tnie się tylko przy drogach, naszym zdaniem niektóre cięcia wykonane w ostatnich tygodniach są oddalone od dróg o nawet 100 metrów i więcej. Przekazaliśmy takie dane Komisji. Przeanalizowaliśmy również najświeższe dane z nadleśnictw – wyniki poniżej:

–  wykres przedstawiający: wysokość ogólnego pozyskania w 3 nadleśnictwach [ponad 138 tys m3], intensywność pozyskania w grądach 9170 [59% ogólnego pozyskania], drzewostanach > 100letnich [35% ogólnego pozyskania];  grądach > 100letnich [20,6 % ogólnego pozyskania] w okresie do 30 sierpnia;

– mapy przedstawiające lokalizację i intensywność pozyskania w poszczególnych oddziałach leśnych w 3 nadleśnictwach;

– wykres przedstawiający pozyskanie w sierpniu [więc po zastosowaniu środków tymczasowych] w nadleśnictwie Hajnówka – potwierdza, że prace prowadzono zarówno w grądach jak i  w drzewostanach > 100letnich oraz grądach > 100letnich

Biorąc pod uwagę trend i obserwacje prac terenowych szacujemy, że do dziś ogólne pozyskanie może wynosić ok 180 tys m3, czyli prawie 400 % określonego w planach urządzania lasu średniego, rocznego pozyskania;

Materiały zostały przygotowane przez nas w oparciu o oficjalne dane z nadleśnictw pozyskane przez Asię Łapińską z grupy Lokalsi przeciwko wycince Puszczy.

 

PODZIEL SIĘ