PETYCJA WS ZACHOWANIA LASÓW OTACZAJĄCYCH JEZIORA I RZEKI PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ

Nadleśnictwa z obszaru Puszczy Augustowskiej
Minister Klimatu i Środowiska

Spędzasz czas nad Augustowskimi jeziorami w cieniu sosen? Spływasz kajakiem rzekami Puszczy Augustowskiej? Tylko dwa nadleśnictwa – Augustów i Płaska zaplanowały ponad 700 zrębów zupełnych wokół rzek i jezior o powierzchni ponad 1200 ha. Już niedługo po starych sosnach otaczających jeziora i podmokłych lasach nad rzekami zostaną tylko zręby.

puszcza augustowska wycinkaLasy wodochronne otaczające zarówno jeziora jak i rzeki stanowią szczególną wartość –utrzymują i zwiększają retencję wody, oczyszczają ją, zasilają zbiorniki wód podziemnych. Jako siedliska płazów, ptaków i innych zwierząt mają ogromną wartość przyrodniczą. Lasy bagienne są dodatkowo wielkim magazynem wody i węgla. Ich wycinka powoduje ogromne emisje węgla do atmosfery. Lasy wodochronne stabilizują klimat, co jest zwłaszcza odczuwalne w skali lokalnej.

zręby puszcza augustowskaDodatkową wartość pełnią lasy wodochronne w obszarach rekreacyjnych takich jak Puszcza Augustowska, gdzie co roku nad jeziorami wypoczywają tysiące turystów. Tutejsze lasy wodochronne to w dużej mierze monumentalne bory sosnowe, których wiek przekracza niejednokrotnie 150 lat i zbliża się do 200 lat. W cieniu takich sosen rozsiane są setki plaż i pól namiotowych, oraz wiele kilometrów tras pieszych, rowerowych i kajakowych. Ze względu na szczególną wartość lasów wodochronnych obowiązujące przepisy zakazują wykonywania w nich zrębów zupełnych oraz obligują leśników do szczególnie ostrożnego gospodarowania nimi.

Okazuje się, że dwa nadleśnictwa – Płaska i Augustów zaplanowały ponad 700 zrębów zupełnych (rębnia IB) wokół rzek i jezior o powierzchni ponad 1200 ha. Kolejne setki hektarów lasów wodochronnych mają być wycinane rębniami złożonymi i trzebieżami. Podobnie jest w innych nadleśnictwach Puszczy Augustowskiej – Pomorze, SzczerbaCzęść jezior jak Muły, Pomorze została już częściowo odsłonięta zrębami zupełnymi. Bory porastające brzegi innych jezior takich jak Serwy, Mikaszewo, Sajno, Białe oraz wzdłuż szlaków wodnych (Czarna Hańcza, Marycha, Kanał Augustowski) mają być wycięte głównie zrębami zupełnymi. Krajobraz Augustowskich jezior pozbawiony starych, sosnowych borów zostanie drastycznie zmieniony. Te obszary stracą w dużej mierze swoją wartość rekreacyjną, co może niekorzystnie przełożyć się na lokalną ekonomie opartą na turystyce. Kto będzie chciał wypoczywać na zrębach?

Lasy Państwowe często chwalą się swoja działalnością mającą na celu zwiększenie retencji. Masowa wycinka lasów wodochronnych w dobie obecnego kryzysu klimatycznego całkowicie podważyłaby wiarygodność tej instytucji i zaprzepaściła efekt ekologiczny wszelkich projektów retencyjnych. Dlatego apelujemy o:

  • rezygnację ze zrębów zupełnych (rębnia IB) w lasach wodochronnych;
  • ograniczenie zabiegów gospodarczych w lasach wodochronnych do niezbędnego minimum, powinny one mieć jak najmniej inwazyjną formę pozwalającą na zachowanie starodrzewu.

zręby puszcza augustowska