Sprawdzamy Wycinki zatwierdzone przez Podlaskiego Konserwatora Zabytków

Sprawdzamy Wycinki zatwierdzone przez Podlaskiego Konserwatora Zabytków: Brańsk – jedna z najbardziej porażających wycinek- 110 topoli czarnych i balsamicznych zostało wyciętych ze względu na rzekomo zły stan, zagrożenie i brak gatunków chronionych. Okazało się, że duża część drzew była w dobrym stanie fitosanitarnym – pnie bez martwic i oznak rozkładu, bez lub z niewielką ilością posuszu, pozbawione jemioły, pełnym aparatem asymilacyjnym – co potwierdzają m.in. zdjęcia dołączone do dokumentacji. Drzewa znajdowały się między rzeką a zbiornikiem wodnym – w ustronnym miejscu bardzo rzadko uczęszczanym przez mieszkańców. Ewentualny upadek drzewa czy konarów wiązał się z minimalnym ryzykiem zagrożenia zdrowie czy życia. Konserwator zabytków zignorował apele mieszkańców Brańska o pozostawienie drzew. Drzewa stanowiły siedlisko przynajmniej jednego gatunku chronionego – odnożycy jesionowej.

SHARE