Realizacja prac przewidzianych w aneksach do planów urządzania lasu spowoduje usunięcie martwych drzew oraz zniszczenie na dużym obszarze naturalnego odnowienia dębu.

Ubiegły rok był rokiem nasiennym dębu. Ze względu na susze na początku wiosny nasiona miały problem z kiełkowaniem. Ulewy z ostatnich tygodni spowodowały eksplozję żołędzi. W Puszczy pojawiły się miliony młodych dębów, zwłaszcza w miejscach gdzie zimą szukając żołędzi ”buchtowały” żubry i nieliczne dziki. Większość młodych dębów zostanie zjedzona przez żubry i jelenie. Jest jednak szansa, że część z nich przetrwa, osiągnie wysokość kilku metrów i tym samym nie zostanie zgryziona. Taką szansę stwarzają martwe świerki *, które zwiększają dostęp światła, tworzą naturalne ogrodzenie, utrudniają dostęp zwierzętom, jednocześnie podnosząc u nich poziom hormonu stresu – trudniej w takich warunkach ratować się ucieczką. Realizacja prac przewidzianych w aneksach do planów urządzania lasu spowoduje usunięcie martwych drzew oraz zniszczenie na dużym obszarze naturalnego odnowienia dębu, na którym rzekomo zależy leśnikom.


Więcej na temat tego procesu:

*
Bobiec, Jaszcz, Wojtunik. 2011. Oak (Quercus robur L.) regeneration as a response to natural dynamics of stands in European hemiboreal zone. European Journal of Forest Research, Volume 130, Number 5, Page 785

Bobiec A. 2007. The influence of gaps on tree regeneration: a case study of the mixed lime-hornbeam (Tilio-Carpinetum Tracz. 1962) communities in the Białowieża Primeval Forest. Pol J Ecol 55:441–455

Bobiec A., Bobiec M. 2012. Influence of spruce decline in stands of the Białowieża National Park on natural oak regeneration. Sylwan 156 (4): 243-251.

Kuijper, D.P.J., Bubnicki, J.W., Churski, M., Mols, B., van Hooft, P. 2015. Contextdependence of risk effects: wolves and tree logs create patches of fear in an oldgrowth forest. Behavioral Ecology 26: 1558-1568.

Smit, C., Kuijper, D. P. J., Prentice, D., Wassen, M. J., & Cromsigt, J. P. G. M. (2012). Coarse woody debris facilitates oak recruitment in Bialowieza Primeval Forest, Poland. Forest ecology and management, 284, 133-141.

SHARE