Odbyło się spotkanie w związku z rewizją polskiego standardu FSC

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie konsultacyjne w związku rewizją polskiego standardu FSC – dokumentu, który wyznacza sposób gospodarowania lasami. W spotkaniu brało udział trzech przedstawicieli NGOs i ok. 50 przedstawicieli Lasów Państwowych i przemysłu drzewnego. Jak poinformowano zebranych celem rewizji standardu jest dostosowanie go do standardu międzynarodowego. Najbardziej ożywiona dyskusja dotyczyła wielkości obszarów referencyjnych, które powinny być wyłączone z użytkowania w skali certyfikowanego podmiotu. Standard międzynarodowy zakłada 10% obszarów referencyjnych, projekt standardu krajowego zaledwie 5%. Wielu przedstawicieli LP oświadczyło, że nie zgodzą się na 10% obszarów referencyjnych. Padł postulat by do lasów referencyjnych wliczać obszary Natura 2000 czy parki krajobrazowe, ale jak wiemy takie formy ochrony rzadko modyfikują sposób gospodarowania w lasach i nie zapobiegają np. wielkopowierzchniowym zrębom, więc nie mogą stanowić lasów referencyjnych. Sytuacja wydaje się być dość problematyczna i potrzebne jest w tej kwestii kompromisowe rozwiązanie. Z pewnością 10% obszarów referencyjnych ma większe uzasadnienie w obrębie dyrekcji zarządzających cenniejszymi lasami.

Więcej o spotkaniu i konsultacjach: https://pl.fsc.org/…/konsultacje-publiczne-projektu-nr-1-kr…

 

SHARE