Niemal 200 naukowców z 24 krajów przyjęło rezolucję ws Puszczy Białowieskiej.

Przez kilka dni naukowcy uczestniczyli w konferencji Forests at Risk: Białowieża and Beyond. Dyskutowano o problemach związanych z niszczeniem lasów na całym świecie.
W swojej rezolucji zatytułowanej – Białowieża Forest: Hands off and eyes on! uczestnicy konferencji domagają się:
– natychmiastowego zaprzestania wszystkich operacji związanych z leśnictwem
– ochrony całej polskiej część Puszczy Białowieskiej w formie Parku Narodowego
– wdrożenia opartej na nauce strategii ochrony w ochrony procesów ekologicznych i różnorodności biologicznej, zgodnej z ustawodawstwem krajowym i międzynarodowym
– opracowania programu, który zabezpiecza potrzeby lokalnych społeczności i promuje ich zrównoważony rozwój i nieeksploatacyjne użytkowanie Puszczy Białowieskiej.
więcej na:
http://www.forestsatrisk.eu/…/ForestsAtRisk_BialowiezaResol…

SHARE