Mieszkańcy za zachowaniem Lasu Franciszkowskiego

    Kilka dni temu wzięliśmy udział w wizji terenowej w niezwykle malowniczym Lesie Fraciszkowskim * dotyczącej domniemanych obiektów archeologicznych znajdujących się w lasach zagospodarowanych. Teren nadleśnictwa usiany jest wałami kamiennymi i usypiskami kamieni przypominającymi kurhany. Część obiektów jest dobrze zachowana, w obrębie pozostałych prowadzona jest gospodarka leśna. By objąć obiekty ochroną konserwatorską potrzebne jest przeprowadzenie badań archeologicznych. Przedstawiciele społeczności lokalnej oczekują zachowania pozostałości dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego kompleksu.
Wizja terenowa była również okazją do dyskusji m.in. z leśniczym i inżynierem nadzoru na temat sposobu prowadzonej w tym lesie gospodarki leśnej. Jak tłumaczył inżynier nadzoru celem prowadzonej gospodarki jest przebudowa drzewostanu. W praktyce okazało się, że na żyznych, grądowych siedliskach wycinane są stare dęby i graby, a w ich miejsce sadzony jest świerk **. Po drodze napotykaliśmy na zaśmiecenie spowodowane gospodarką leśną (plastikowe osłonki na drzewa). Okazało się, że w kilku przypadkach rębnie kończyły się bezpośrednio przy gniazdach ptaków wymagających ochrony strefowej. W kolejnych latach rębnie mają być wykonane w obrębie pozostałości starodrzewu i obejmować okazałe dęby.
Leśnictwo Franiciszkowo obejmuje niezwykle malownicze obszary o bardzo urozmaiconym, pagórkowatym terenie, obfitującym w mokradła. Oprócz domniemanych obiektów archeologicznych atrakcje stanowią tu fragmenty starodrzewów, aleje podworskie i dość egzotyczne gatunki drzew jak: żywotniki olbrzymie, wejmutka, daglezja. Bardzo nas cieszy, że społeczności lokalnej zależy na zachowaniu i większym wykorzystaniu turystycznym tak malowniczego lasu, co ma duże uzasadnienie w regionie obleganym przez turystów.
Dziękujemy Andrzej Sulej za zaproszenie na spotkanie.
*Leśnictwo Franiciszkowo, Nadleśnictwo Giżycko, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
** np. 01-11-1-05-197 -b -00
SHARE