To miejsce ma być wycięte w ramach aneksu dla nadleśnictwa Białowieża!

    Publikujemy zdjęcie jednego z wydzieleń, które ma zostać częściowo wycięte w ramach podpisanych aneksów *. Drzewa w tym miejscu pojawiły się w wyniku naturalnej sukcesji, wiek większości drzew przekroczył sto lat. Obserwujemy tu naturalny proces przebudowy drzewostanu – wrażliwy na zmiany klimatu świerk jest zastępowany przez gatunki liściaste. Taki drzewostan będzie bardziej dostosowany do nowych warunków klimatycznych. Poza tym to żyzne siedlisko grądowe, na którym powinny dominować drzewa liściaste. Jak sami widzicie nie jest możliwe usunięcie świerka bez zdewastowania młodych, liściastych drzew. Pnie grabów i klonów pokrywają gatunki mchów zaklasyfikowane jako wskaźniki starych lasów. Są cenne gatunki awifauny. Podobnie wyglądają inne powierzchnie dojrzałych grądów dotychczas zajęte przez świerk. Nie wiemy jak Wam się podoba, my jesteśmy tym miejscem zauroczeni…
SHARE