Eliminacja gatunku inwazyjnego w Puszczy.

        Dwa Nadleśnictwa Puszczy Białowieskiej ogłosiły przetargi na eliminację gatunku inwazyjnego – niecierpka drobnokwiatowego z wybranych fragmentów Puszczy. Bardzo nas to cieszy, ponieważ od kilku lat zwracamy nadleśnictwom uwagę na konieczność eliminowania gatunków inwazyjnych, gdyż ten obowiązek wynika z Planu Zadań Ochronnych Natura 2000. Dotychczas w ograniczonym stopniu wykonywali takie prace społecznie pracownicy Białowieska Stacja Geobotaniczna UW we współpracy z Obóz dla Puszczy.
       Gatunki inwazyjne pogarszają stan rodzimych siedlisk przyrodniczych. Okazuje się, że szczególnie chętnie kolonizują zręby, które w założeniach miały poprawić stan siedlisk. Nadleśnictwo Browsk zamierza wyeliminować niecierpka na powierzchni 2,459 ha – oferty w przetargu można składać do 16/02/2021 [1] . Z niewiadomych przyczyn Nadleśnictwo Białowieża nie opublikowało informacji o przetargu na swojej stronie, jednak oferty można składać do 25/01/2021. Działania są realizowane w ramach projektu pn. Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe o wartości 33 220 366,48 zł. [2]
      Dziwi nas to, że nadleśnictwa zleciły usuwanie tylko jednego gatunku – niecierpka drobnokwiatowego, podczas gdy Puszcza, zwłaszcza zręby kolonizowane są przez wiele innych gatunków roślin inwazyjnych, między innymi Erechtitesa jastrzębcowatego, którego stwierdziliśmy na zrębach w Puszczy w 2020 roku. Rośliny zostały wyrwane przez pracowników nadleśnictw, jednak część nasion zdążyła się rozsiać, więc będą nowe skupiska gatunku w bieżącym roku. Zwalczanie pozostałych gatunków inwazyjnych zadeklarował Jan Tabor z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Trzymamy za słowo – mamy nadzieję, że usuwanie niecierpka jest pierwszym etapem w walce Lasów Państwowych z gatunkami inwazyjnymi w Puszczy Białowieskiej.
      Ze swojej strony zamierzamy nadal kontynuować działania mające na celu rozpoznanie rozmieszczenia inwazyjnych gatunków flory w wybranych kompleksach leśnych i zwracać uwagę na konieczność ich eliminowania.
SHARE