Weź udział w konsultacjach aneksów do planów urządzania lasu nadleśnictw Puszczy.

Aneksy w liczbach:

– wyręby na 1 353,05 ha chronionego siedliska – grądu subkontynentalnego, również rębnie o wielkości kilkunastu arów;

– wyręby na powierzchni 328,75 ha drzewostanów stuletnich;

– wycięcie 98 787 metrów sześciennych drewna (około 100 000 drzew) na powierzchni 2 112,34 ha obszaru N2000;

– 180 ha sztucznych nasadzeń;

Ponadto:

– płoszenie ptaków i innych zwierząt w okresie rozrodu;

– usuwanie złomów, wiatrołomów zasiedlonych przez chronione gatunki chrząszczy;

– niszczenie naturalnego odnowienia drzew znajdującego się między leżącymi drzewami;

– zubożenie zasobów martwego drewna w zagospodarowanej części Puszczy;

– pogorszenie parametrów siedliska grądu również poprzez zniszczenie runa oraz stworzenie warunków do kolonizowania wyrębów przez gatunki obce i inwazyjne;

Planowane aneksy są sprzeczne z rekomendacjami UNESCO i IUCN, które wezwały nasz kraj do przygotowania zintegrowanego planu zarządzania obiektem Światowego Dziedzictwa (przed ewentualnym anektowaniem PUL), oraz przygotowania planu wykrywania pożarów i przeciwdziałania im.

Planowane aneksy są sprzeczne z Planem Zadań ochronnych Natura 2000, ponieważ zakładają pozyskanie drewna w drzewostanach ponadstuletnich, które powinny być wyłączone z zabiegów gospodarczych.

Planowane aneksy nie przyczynią się do wyeliminowania czy też zmniejszenia zagrożenia pożarowego, ponieważ w miejscu zrębów i rębni pojawia się łatwo i bardzo szybko palna roślinność trawiasta. Martwe drzewa wraz z towarzyszącym im naturalnym odnowieniem i gęstym runem znacznie lepiej magazynują wodę, zmniejszając ryzyko pożarowe.

Konsultowane dokumenty znajdują się pod linkiem:

http://www.bialystok.lasy.gov.pl/konsultacje-spoleczne-puszcza-bialowieska

termin składania uwag mija 20 maja, uwagi i wnioski należy wysyłać na adres:

e-mail: zasoby@bialystok.lasy.

TEILEN