Skandaliczna postawa włodarzy miasta Supraśl.

Władze Supraśla zaangażowane są w krytykę Strategii Ochrony Bioróżnorodności, która podlega właśnie konsultacjom. Stare bory to najważniejszy walor wspomnianego uzdrowiska, posiadają właściwości lecznicze. Ze względu na wiek (nawet 170 lat) i dostępność są wykorzystywane w celach sportowych i rekreacyjnych. Mają również dużą wartość przyrodniczą – stwierdziliśmy w nich kilka rewirów włochatki. Niestety coraz więcej w nich zrębów i planowane są kolejne. Władze Supraśla protestują jednak przeciw ochronie starych lasów, akceptują otaczające miasto zręby, lobbują w interesie Lasów Państwowych, podcinają gałąź na której siedzą.

Więcej na : https://tiny.pl/r2px2

TEILEN