Ścieżka rowerowa Tak, ale nie przez rezerwat!

Nie będzie ścieżki rowerowej przez Rezerwat im. Wł. Szafera w Puszczy Białowieskiej, tym samym kilka tysięcy drzew nie zostanie wyciętych. Na realizację ścieżki nie zgodził się GDOS. Od początku byliśmy stroną w postępowaniu, wytykaliśmy błędy i braki w przygotowaniu inwestycji i kwestionowaliśmy jej zasadność.

Więcej na: https://tiny.pl/9q7s6

TEILEN