Rzeź starych dębów na Mazurach.

Gmina Mrągowo, miejscowość Boże – wycięto 24 dęby, niektóre o obwodzie ponad 3 metrów. Szacowana wartość drewna znacznie przekracza ponad pół miliona złotych (!). Na wyciętych dębach stwierdziliśmy ponad 1000 egzemplarzy chronionych porostów na zniszczenie których nie uzyskano zgody RDOŚ. Podstawą wycinki miało być przywrócenie terenu nieużytkowanego do działalności rolniczej * dlatego gmina nie wydała decyzji, urzędnicy referatu kształtowania środowiska po otrzymaniu informacji o wycince przeszli do porządku dziennego. Wg. geoportalu dęby przynajmniej częściowo znajdowały się na działce, która wg. ksiąg wieczystych ma status drogi i jako droga funkcjonuje. Trudno więc w tym przypadku mówić o terenie nieużytkowanym. Zamierzano wyciąć 46 kolejnych dębów. Zgłosiliśmy sprawę na policję w Mrągowie, na miejscu był już prokurator. Do prowadzenia sprawy udzieliliśmy pełnomocnictwa kancelarii prawnej. Dziękujemy za współpracę Łukaszowi Fijałkowskiemu i Sadyba – Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur.

*art. 83.f ust.1, pkt. 3b ustawy o ochronie przyrody

TEILEN