Pracownica Lasów Państwowych winna usiłowania naruszenia nietykalności aktywisty

Pracownica Lasów Państwowych winna usiłowania naruszenia nietykalności aktywisty podczas pacyfikacji protestów w Puszczy, ponieważ rzucała kaskiem – pierwszy taki wyrok sądu w Hajnówce.
Po fali uniewinnień aktywistów biorących udział w protestach w Puszczy zapadł pierwszy wyrok uznający za winną popełnienia przestępstwa kobietę zatrudnioną przez Nadleśnictwo Browsk, która zamierzała naruszyć nietykalności cielesną aktywisty rzucając w niego kaskiem. Obrońcy Puszczy spodziewają się kolejnych wyroków skazujących pracowników nadleśnictw i strażników leśnych, którzy w brutalny sposób tłumili protesty.

TEILEN