Polska nie przestrzega wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. Puszczy Białowieskiej!

    Komisja Europejska stwierdziła, że Polska nie przestrzega wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. Puszczy Białowieskiej. Komisja zarzuca Polsce utrzymanie w mocy aneksu do PUL dla Nadleśnictwa Białowieża, który stanowił jedną z podstaw prawnych do nielegalnej wycinki. Komisja przedstawiła również zastrzeżenia do proponowanych aneksów dla innych nadleśnictw. W związku z tym Komisja wysłała dziś do Polski Letter of Formal Notice – wezwanie do usunięcia uchybienia i podjęcie niezbędnych środków w celu poprawy sytuacji. Polska ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję. Komisja może skierować sprawę z powrotem do Trybunału Sprawiedliwości UE wraz z proponowanymi sankcjami finansowymi.
TEILEN