OPRYSKI PESTYCYDAMI W OBSZARZE WYSTĘPOWANIA JELONKA ROGACZA.

   W nadleśnictwie Pińczów (Świętokrzyskie) zaplanowano zabiegi zwalczania chrabąszczy z wykorzystaniem pestycydów. Z zabiegów wyłączono wprawdzie rezerwat i sąsiadujące starodrzewy dębowe stanowiące głownie siedlisko jelonka, ale opryski mają być prowadzone w wydzieleniach leśnych na południe od rezerwatu, w których notowany był jelonek rogacz. Należy pamiętać o tym, że jelonki w okresie rójki wykorzystują przyległe drzewostany (w tym młode drzewa) w promieniu nawet kilkuset metrów od miejsc rozrodu. Zwróciliśmy się do nadleśnictwa o zaniechanie oprysków w nadleśnictwie, przynajmniej w obrębie drzewostanów wykorzystywanych przez jelonka rogacza, sąsiadujących z rezerwatem i starodrzewem dębowym. Wg opinii dr Lecha Buchholza pomimo tego, że jelonek nie jest foliofagiem opryski będą miały negatywny wpływ również na ten gatunek.
TEILEN