Odszedł prof. Tomasz Wesołowski…

To ogromna strata dla świata nauki, ale również ochrony przyrody, zwłaszcza Puszczy Białowieskiej. Jako pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 70 zainicjował badania awifauny i ekosystemów Puszczy Białowieskiej. Autor niezliczonych publikacji w tym zakresie. Zaangażowany w prace licznych zespołów, których celem było zwiększenie ochrony Puszczy Białowieskiej. Zawsze pomocny i dyspozycyjny. Współautor definicji drzewostanów ponadstuletnich (wg Wesołowskiego), których ochrona została ujęta w Planie Zadań Ochronnych Natura 2000 i planach urządzania lasu P. Białowieskiej. Był znany ze swoich bezkompromisowych poglądów na leśnictwo i ochronę ekosystemów leśnych. Żegnaj Profesorze.

Dziękujemy za wszystko, będzie nam bardzo Ciebie brakowało.

Fot. Zakład Ekologii Behawioralnej.

TEILEN