Konsultacje w Ministerstwie Rolnictwa I Rozwoju Wsi

       Tylko do jutra (do 15 lutego) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Plan strategiczny jest m.in. szansą na przeforsowanie zapisów dotyczących dopłat retencyjnych – rekompensujących okresowe zalewanie łąk nad Biebrzą czy nad Bagnem Wizna, co powinno zapobiec odwadnianiu tak cennych bagien. Przyjęto taką możliwość, jednak tylko dla beneficjentów programów rolnośrodowiskowych – w naszej ocenie takie ograniczenie nie jest uzasadnione. Ponadto warto zwrócić uwagę na takie aspekty jak zachowanie zadrzewień czy niskoemisyjne uprawy bez orkowe.
Zachęcamy do udziału w konsultacjach.
TEILEN