Komisja Europejska wystąpiła podczas posiedzenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie kar okresowych na Polskę

Jan Szyszko

Katarzyna Hermann, pełnomocniczka Komisji Europejskiej, poinformowała Trybunał, że „polskie władze naruszyły tymczasowe postanowienie o zakazie wycinki w Puszczy Białowieskiej”. Na dowód przedstawiła fotografie satelitarne i zdjęcia z Puszczy. KE wystąpiła o nałożenie kar okresowych na Polskę za niewypełnienie postanowienia ws. wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej. Minister Szyszko próbował bezskutecznie odpierać zarzuty. Zasłaniał się m.in. koniecznością cięć ze względu na bezpieczeństwo publiczne przebywających w puszczy ludzi. Dowody przedstawione nie jednokrotnie przez aktywistów m.in. Fundacji Dzika Polska ukazują, że wycinka z bezpieczeństwem nie ma nic wspólnego. Minister na przesłuchanie przybył ze słoikiem pełnym korników oraz przywiózł ze sobą grupę ludzi, którzy go popierają. Wystąpienie ministra było długie i pełne nieprawdziwych informacji, ale ostatecznie nie udało mu się przekonać Trybunału Sprawiedliwości. Wysłuchanie w Luksemburgu dotyczyło wyłącznie nakazu zaprzestania wycinki, a nie całego postępowania wobec Polski w sprawie Puszczy. Komisja Europejska ma cztery dni na umotywowanie swojego żądania, następnie Polska będzie miała cztery dni na odpowiedź. Po tym terminie zapadnie decyzja o zastosowaniu kar tymczasowych nałożonych na rząd Polski. Przesłuchaniu  ministra Szyszko przyglądali się m.in. aktywiści z Fundacji Dzika Polska, którzy pojechali tam, aby zwrócić uwagę międzynarodowej opinii publicznej na wciąż aktualny problem związany z niszczeniem światowego dziedzictwa przyrodniczego, jakim jest puszcza Białowieska.

Więcej info:

Mariusz Duchewicz – 728 154 892

Dawid Kaźmierczak – 697 583 699

oraz na: https://www.facebook.com/fundacjadzikapolska/

Foto: Marcin Nowak

TEILEN