Komisja Europejska wykorzystała informacje zebrane przez leśne patrole Greenpeace i Dzikiej Polski o wycince starodrzewów Puszczy do uzasadnienia wysłania kolejnego pisma do ministra Szyszko, o czym informuje na swojej stronie:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1045_en.htm
Bez Was informacje, którymi dysponujemy o wycince wyjątkowo cennych fragmentów Puszczy nie zostałyby skompletowane i ujawnione. Dziękujemy serdecznie wszystkim wolontariuszom, którzy brali udział w patrolach.

TEILEN