Komentarz ws podpisania aneksów do Pul dla nadleśnictw Browsk i Białowieża

      Właśnie teraz, w 2021r roku powinniśmy celebrować stulecie Białowieskiego Parku Narodowego. Zamiast tego dziś w siedzibie Parku odbyło się podpisanie dokumentów, które umożliwią kontynuację wyrębów w nadleśnictwach Browsk i Białowieża, również w drzewostanach stuletnich o charakterze naturalnym, co było kwestionowane przez Komisję Europejską i Trybunał Sprawiedliwości UE.
    Traktujemy to jako spluniecie w twarz i wyraz ignorancji w stronę społeczeństwa, któremu zależy na ochronie jedynego w naszym kraju Obiektu Światowego Dziedzictwa. Podpisanie aneksów w siedzibie BPN odbieramy jako wyraz podporządkowania instytucji ochrony przyrody wobec Lasów Państwowych.
    Mimo wszystko mamy świadomość połowicznego sukcesu – dzięki aktywności naszej i innych członków Koalicji Kocham Puszczę udało się uniknąć podpisania aneksu dla Nadleśnictwa Hajnówka, który zakładał wyręby na powierzchni setek hektarów drzewostanów ponadstuletnich i wywlekanie wiatrołomów pod którymi pojawiły się młode drzewa.
    Działamy dalej. Będziemy próbowali przekonać ważne instytucje do powstrzymania wyrębów w naturalnych drzewostanach w nadleśnictwach Białowieża i Browsk.
TEILEN