Farma fotowoltaiczna na polanie białowieskiej?

Wójt Gminy Białowieża prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy fotowoltaicznej PV Żubrowa o mocy 1 MW na działce ewidencyjnej 73/1 obręb Białowieża. Działka wykorzystywana jest przez żubry, zlokalizowana jest tuż przy granicy z Rezerwatem Ścisłym Białowieskiego PN. W naszej ocenie taka inwestycja na Polanie Białowieskiej jest nieakceptowana – oprócz zeszpecenia krajobrazu spowoduje ubytek siedliska żubra oraz ptaków związanych z ekotonem i terenami otwartymi. Wójt poinformował na tablicy informacyjnej UG o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem w ciągu zaledwie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Fundacja Dzika Polska uzyskała status strony w prowadzonym postępowaniu. Zachęcamy inne organizacje do złożenia wniosku o dopuszczenie do postępowania na prawach strony.
postanowienie o wznowieniu postępowania:
obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentami:
fot. Beata Hyży Czołpińska
TEILEN