Dobre wieści z Parlamentu Europejskiego!

     W dniu wczorajszym instytucje europejskie podjęły dwa ważne kroki mające na celu skuteczniejszą ochronę przyrody. Parlament Europejski w ramach Europejskiej Strategii Ochrony Bioróżnorodności przegłosował ochronę 30% terenów wodnych i lądowych, w tym 10% terenów objętych ochroną ścisłą. Ściśle chronione mają być wszystkie starodrzewy i lasy o charakterze pierwotnym. Komisja Europejska wezwała też Polskę do podjęcia niezbędnych działań w celu ochrony swoich sieci Natura 2000 i zarządzania tymi sieciami. Chodzi m.in. o uzupełnienie sieci Natura 2000, powiązanie środków ochrony z celami ochrony konkretnych obszarów. Bardzo nas to cieszy, gdyż od lat zwracamy uwagę Komisji Europejskiej na uchybienia naszego kraju w tym obszarze – postulujemy poszerzenie granic konkretnych obszarów, wnioskujemy o uzupełnienie standardowych formularzy danych o nowe przedmioty ochrony, zwracamy uwagę na to, że plany zadań ochronnych natura 2000 nie odpowiadają na zagrożenia, a kluczowe leśne obszary Natura 2000 jak np. Puszcza Borecka nadal nie mają zatwierdzonych dokumentów planistycznych pozwalających na ochronę siedlisk i gatunków ujętych w dyrektywach.
TEILEN