W dniach 19-20 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią odbyły się Dni Edukacji Ekologicznej w ramach europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej.

Fundacja Dzika Polska objęła patronatem to ważne w dobie kryzysu klimatycznego  wydarzenie.

Od 18 do 24 listopada w Europie trwał Tydzień Edukacji Globalnej. Do poruszanych podczas niego zagadnień należały między innymi kryzys klimatyczny i ekologia – to właśnie na tych kwestiach  skupili się uczniowie klasy 8b, którzy wraz z p. Patrycją Michalik, p. Pawłem Krupinskim i p. Eweliną Czarnolewską zorganizowali Dni Edukacji Ekologicznej pod Honorowym Patronatem pana prof. dr. hab. Jana Pikula – JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz pani prof. dr hab. Grażyny Odrowąż – Sypniewskiej, Prorektora ds. Collegium Medicum w Bydgoszczy. Wydarzenie zostało również objęte patronatem Fundacji Dzika Polska, bydgoskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego,  Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz Stowarzyszenia Ekologicznego Ziemi Nakielskiej OIKOS. Honorowym partnerem wydarzenia był również Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy i Uniwersytet Adama Mickiewicza z Poznania.

Obchody Tygodnia Edukacji Globalnej rozpoczęły się w SP2 już 14 listopada – tego dnia pan dr Mirosław Więcław z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wygłosił wykład pt. „Współczesne zmiany klimatu Ziemi”. Uczniowie klas ósmych dowiedzieli się, czym jest ocieplenie klimatu i jakie są jego konsekwencje. Zagadnienie kryzysu klimatycznego zostało również poruszone 19 listopada przez uczniów klasy 8b, którzy swoim wykładem zainaugurowali obchody Dni Edukacji Ekologicznej. Ósmoklasiści przedstawili swoim rówieśnikom z klas 7-8 przyczyny i skutki ocieplenia klimatu, fakty potwierdzające istnienie kryzysu klimatycznego oraz sposoby dbania o ekologię na co dzień. Uczniowie wspomnieli również o Grecie Thunberg – młodej aktywistce ze Szwecji, która stała się symbolem walki z kryzysem klimatycznym i autorytetem nastolatków.

Podczas Dni Edukacji Ekologicznej podopieczni SP2 gościli wykładowców akademickich i przedstawicieli instytucji proekologicznych, którzy podczas swoich prelekcji skupili się na konkretnych zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska. Prof. dr hab. Beata Messyasz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza omówiła wpływ zmian klimatycznych na funkcjonowanie zbiorników wodnych. Dr hab. Bernadeta Szczepańska z Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy rozważyła z kolei zagadnienie zanieczyszczenia powietrza, uwzględniając przy tym stan powietrza w Nakle nad Notecią. Ten sam problem poruszyła również pani Joanna Kozakiewicz z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, która szczegółowo omówiła jakość powietrza atmosferycznego w naszym mieście i wyjaśniła, w jaki sposób przeprowadza się jego badania. Dzięki panu Jarosławowi Ciepłuchowi ze Stowarzyszenia Ekologicznego Ziemi Nakielskiej OIKOS dzieci dowiedziały się między innymi o projekcie „Human Smart City”, którego celem jest zaangażowanie mieszkańców miasta w tworzenie inteligentnych i ekologicznych rozwiązań w Nakle nad Notecią. Dr Magdalena Trojankiewicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego omówiła sposoby dbania o środowisko, możliwe do realizowania na co dzień przez dzieci. Pani Trojankiewicz towarzyszyli również studenci – pani Barbara Szulc, która omówiła oddziaływanie zanieczyszczeń na płazy, a także pan Wojtek Lipa, który skupił się na wpływie odpadów na zdrowie i życie ssaków. Widok zwierząt-ofiar zanieczyszczeń środowiska z pewnością rozczulił wrażliwe serca uczniów i zmotywował ich do podjęcia działań proekologicznych.  Pozytywnym akcentem kończącym obchody Dni Edukacji Ekologicznej były wykłady członków bydgoskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekologicznego i wykładowców Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego: dr inż. Ewy Krasickiej-Korczyńskiej oraz dr. inż. Tomasza Stosika. Pani Krasicka-Korczyńska przeprowadziła wykład pt. „Co można zjeść w łąki”. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszył się kosz roślin, które zostały zerwane na łące specjalnie dla dzieci kilka godzin przed wykładem. Pan Stosik wygłosił z kolei prelekcję pt. „Wędrówki roślin”, podczas której zaprezentował ich różne gatunki i sposoby rozprzestrzeniania się po świecie. Warto podkreślić, że nawet najmłodsi podopieczni uczestniczyli w Dniach Edukacji Ekologicznej. Pani Ewelina Czarnolewska – nauczycielka biologii i geografii w SP2– przeprowadziła zajęcia dla uczniów klas 1-3 dotyczące ekologii. Brzdące poznały między innymi sposoby dbania o środowisko i zasady segregacji odpadów. Na koniec dzieci otrzymały drobne upominki, z których będą mogły korzystać podczas lekcji.

20 listopada odbyło się również ogłoszenie wyników w gminnym konkursie na plakat proekologiczny „To ostatni dzwonek dla klimatu!”. Konkurs odbył się pod patronatem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, pani Marii Dombrowicz, a także Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, pana Sławomira Napierały.

Tekst: Patrycja Michalik

Foto: Gabriela Barwińskia-Szczutkowska

 

 

 

 

 

TEILEN