Decyzja na wycinkę alei uchylona po naszej interwencji.

         Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyla na nasz wniosek decyzję Gmina Narewka zezwalającą na wycięcie alei w sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej * zgadzając się z nami, że decyzją wójta jest niekompletna – nie zawierała wymaganych prawem elementów jak obwód drzew, ich lokalizacja. W ocenie Kolegium decyzja została wydana z naruszeniem art. 7 i 77 KPA, oraz art. 83 d ust 1 ustawy o ochronie przyrody. Ponadto drogowcy i urzędnicy gminy błędnie określili gatunki drzew – topolę balsamiczną błędnie zidentyfikowano jako topolę kanadyjską. W naszej ocenie niewłaściwie oceniono zagrożenie i bezpodstawnie zakwalifikowano drzewa do wycięcia. Większość z nich była w dobrej kondycji, z czym niestety nie zgodziło się SKO.
*DROGA NR 1643B RELACJI SŁOBÓDKA – DRWOJ. NR 687(DZIAŁKA NR 100)
TEILEN