Bird Life International w obronie Puszczy

Lars Smith został wydelegowany do Puszczy przez Danish Ornitological Society Bird Life by osobiście zapoznać się z zabiegami z zakresu inzynierii ekologicznej prowadzonymi przez ministra Szyszko. Liczące miliony członków i sympatyków Bird Life International zamierza zaangażować się w kampanię ochrony Puszczy Białowieskiej, gdyż ornitolodzy mają świadomość, że polski rząd dewastuje jedną z najcenniejszych, światowych ostoi ptaków. Lars doskonale rozumie, jakie skutki dla leśnej awifauny niosą zręby obsadzane monokulturami. Zaskoczyny był również tym, że wycinki na taką skalę prowadzone są w środku sezonu lęgowego. W wielu krajach Europy zachodniej rezygnuje się z pozyskania drewna w okresie wiosennym.

TEILEN