Białostoccy leśnicy działają nie zgodnie ze standardem FSC!

Audytorzy zgadzają się z naszymi skargami. Niezależna firma potwierdza, że RDLP w Białymstoku nie działa zgodnie z certyfikatem FSC. Dowiedliśmy, że wielkopowierzchniowe zręby wykonywane w lasach wodochronnych – w obrębie mokradeł, przy rzekach i jeziorach nie są zgodne ze standardem FSC. W takich miejscach wykazaliśmy niemal tysiąc zakazanych przepisami rębni zupełnych (zrębów). Zwróciliśmy także uwagę na brak konsultacji społecznych przy wyznaczaniu lasów wyłączonych z użytkowania (tzw. referencyjnych). Niektóre nadleśnictwa nawet nie miały opublikowanych list oddziałów leśnych lasów referencyjnych. Firma stwierdziła trzy niezgodności ze standardem. Nadleśnictwa mają dwanaście miesięcy na skorygowanie stwierdzonych niezgodności. Dziękujemy WWF Polska za wsparcie przy tym działaniu. #pogotowiedladrzew  #fsc

Raport z audytu: https://fsc.secure.force.com/servlet/servlet.FileDownload…

TEILEN