Bezzasadne próby ingerencji w Puszczy Ladzkiej.

Sprawdzaliśmy wczoraj zasadność wyrębów, planowanych w ramach aneksów do planów urządzania lasu w tzw. Puszczy Ladzkiej (fragment Puszczy Białowieskiej). Są to drzewostany tzw. “pocenturowskie”, które pojawiły się w wyniku naturalnej sukcesji, w miejscu zrębów wykonanych niecałe100 lat temu. Sami możecie m.in, na podstawie zdjęć ocenić walory planowanych do wyrębów lasów. Dodamy tylko, że obecny tam świerk zamarł kilka lat temu i jest zastępowany przez gatunki liściaste, udział gatunków wczesno- sukcesyjnych ulega zmniejszeniu (co podważa zasadność przebudowy drzewostanu), dużą powierzchnię stanowią siedliska podmokłe, jest mnóstwo naturalnego odnowienia w tym sporo dębu. Wkraczanie w takie miejsca z ciężkim sprzętem to bezmyślność i barbarzyństwo.

TEILEN