DOLINA ROSPUDY

Fundacja zaangażowana była w kampanię na rzecz ochrony bagien doliny Rospudy przed planowaną budową drogi szybkiego ruchu Via Baltica. Sprawa stała się najgłośniejszą kampanią ochrony przyrody w ostatnich dekadach.

Fundacja dostarczyła znaczącego wsparcia finansowego, sprzętowego oraz osobowego w trakcie zorganizowanego protestu aktywistów. Finalnie kampania zakończyła sie sukcesem – droga szybkiego ruchu została zbudowana, jednak w wariancie omijającym cenne torfowiska Rospudy. Działający obecnie w Fundacji Adam Bohdan prowadził kampanię ochrony Doliny Rospudy z ramienia Pracowni na rzecz Wszystkich Istot Oddział Podlaski prowdząc działania kampanijne, angażując się w procedury administracyjne oraz prawne, również na poziomie Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

ODDAJCIE PARKI NARODOWI

Dotychczas utworzone parki zajmują zaledwie 1% kraju, co jest jedną z najmniejszych wartości nawet w uprzemysłowionej Europie. Wiele zasługujących na to terenów nie jest chronionych.

11 sierpnia br. w oświadczeniu dla mediów Minister Środowiska przyznał, że mamy złe prawo, które uniemożliwia rządowi tworzenie i zmianę granic parków narodowych. Parki narodowe nie są tworzone ani powiększane, bo obowiązujące przepisy dają samorządom wszystkich szczebli prawo liberum veto w tej sprawie. Ustawa o ochronie przyrody słusznie zapewnia samorządom i prywatnym właścicielom możliwość decydowania o należących do nich gruntach. Jednak prawo do blokującego sprzeciwu dla samorządów dotyczy także terenów nie będących ich własnością.

Dlatego też został powołany Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, którego celem było wprowadzenie niezbędnej korekty prawa z wykorzystaniem demokratycznego instrumentu inicjatywy obywatelskiej. W skład Komitetu weszli przedstawiciele środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych, w tym Fundacji Dzika Polska. Angażowalismy się w zbiórkę podpisów oraz procedury zmierzające do zmiany ustawy.

Pod obywatelskim projektem ustawy  ochronie przyrody podpisało się ponad 250 000 obywateli, jednak rząd nie przychylił się do woli społeczeństwa i nie wykorzystał podpisów do zmiany prawa. Niemniej inicjatywa pokazała znaczące poparcie olskiego społeczeństwa dla ochrony polskiej przyrody.