POGOTOWIE DLA DRZEW

Drzewa z Twojego sąsiedztwa są zagrożone wycinką i nie wiesz jak temu zaradzić – zgłoś się do Pogotowia dla drzew!
Oferujemy:
– pomoc w pozyskaniu dokumentacji stanowiącej podstawę do wycinki drzew;
– analizę rzetelności i zgodności z prawem dokumentacji przygotowanej na potrzeby wycięcia drzew;
– wstępną, a w razie potrzeby bardziej zaawansowaną diagnostykę stanu i kondycji drzew;
– zaangażowanie Fundacji (lub innych organizacji) na prawach strony w wybrane postępowania administracyjne dotyczące wydana zgody na wycięcie drzew, co umożliwia złożenie uwag, wniosków, zaskarżenie decyzji zezwalających na wycinkę drzew;
– inwentaryzację gatunków chronionych (porosty, ptaki, nietoperze, bezkręgowce) występujących w obrębie drzew na zniszczenie których w czasie wycinki niezbędne są kolejne pozwolenia wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska;
– próbę pociągnięcia do odpowiedzialności organów, które wydały decyzję na wycinkę niezgodnie z prawem, w oparciu o nierzetelną ocenę stanu drzew i nierzetelną dokumentację.
Posiadamy wyższe wykształcenie przyrodnicze, jesteśmy absolwentami kursów i szkoleń z zakresu diagnostyki drzew. Mamy duże doświadczenie i dorobek w zakresie inwentaryzacji chronionych gatunków związanych z lasem i drzewami. W razie potrzeby korzystamy z pomocy kolegów, którzy dysponują zaawansowanym sprzętem diagnostycznym. Mamy na swoim koncie raporty publikacje związane z ochroną drzew i zasiedlającymi je gatunkami. Udało nam ocalić wiele drzew w różnych regionach kraju.

Działania prowadzimy w ramach odpłatnej działalności statutowej

kontakt: 532284313