PUSZCZA BIAŁOWIESKA

Priorytetową kampanią Fundacji jest Puszcza Białowieska.

Nasze działania w obrębie tego obszaru polegają na:
-nadzorowaniu zarządzania Puszczą Białowieską, zarówno poprzez pozyskiwanie i analizę informacji z nadleśnictw jak również regularne patrolowanie Puszczy pozwalające ocenić skalę, lokalizację oraz zgodność z obowiązującymi przepisami wycinek w Puszczy;
– korespondencji z instytucjami mającymi wpływ na sposób zarządzania Puszczą – zwłaszcza Sekretariatem UNESCO oraz Komisją Europejską;
– publikowaniu wyników monitoringu: http://kochampuszcze.pl/patrole/Raport_Patrole_Lesne.pdf
– udziale w inwentaryzacjach przyrodniczych Puszczy (zwłaszcza gatunków puszczańskich), których wyniki publikowane są w specjalistycznych czasopismach oraz wykorzystywane na potrzeby dokumentów planistycznych jak plan zadań ochronnych Natura 2000 czy plan urządzania lasu;
– informowaniu opinii publicznej o stanie Puszczy poprzez: współpracę z największymi krajowymi i zagranicznymi agencjami informacyjnymi jak AFP, Al. Jazeera, Reuters;
– udziale w konferencjach naukowych (również w Sejmie);
– udziale w konsultacjach społecznych dokumentów w oparciu o które zarządzana jest Puszcza;
– udziale w posiedzeniach organów doradczych instytucji zarządzających Puszczą, jak Rada Naukowo Społeczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Białowieska, Regionalna Rada Ochrony Przyrody, wcześniej Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego.