DANE ORGANIZACJI

Fundacja Dzika Polska  

Organizacja Pozarządowa

Fundacja „Dzika Polska” powstała w 2006 roku z inicjatywy działaczy polskich organizacji ekologicznych i od samego początku skupiała się na ochronie najcenniejszych fragmentów polskiej przyrody i edukacji proekologicznej.

Nr. KRS 0000265057

Nr. NIP 1181876209

Nr. konta : PL 3620 3000 45 111 000 000 27 95 870

Swift:GOPZPLPW

IBAN:PL

statut Fundacji

DANE KONTAKTOWE

 

Dawid Kaźmierczak                                                                                                Prezes zarządu
alucodawid@gmail.com
697 583 699

 

Mariusz Duchewicz
Wiceprezes zarządu
mariuszduch@gmail.com
728 154 892

 

Adam Bohdan
Wiceprezes zarządu
adam.bohdan@wp.pl
532 284 313

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Teremiski 12

Białowieża 17-230

Poland